มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 8 ม.ค. 2567

การประชุมประจำเดือนมกราคม 2567

(ผู้อ่าน 3 คน)

วันที่ 27 พ.ย. 2566

โครงการสืบสานประเพณี

(ผู้อ่าน 69 คน)

วันที่ 21 พ.ย. 2566

กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 21 คน)

วันที่ 9 พ.ย. 2566

กิจกรรมสภากาแฟ

(ผู้อ่าน 11 คน)

วันที่ 1 พ.ย. 2566

กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 26 ต.ค. 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล /

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 18 ต.ค. 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

(ผู้อ่าน 85 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(ผู้อ่าน 35 คน)

วันที่ 21 ก.ย. 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 14 ก.ย. 2566

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน

(ผู้อ่าน 89 คน)

วันที่ 16 ส.ค. 2566

กิจกรรม "Big Cleaning" บ้านฉนวน หมู่ที่ 2

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 15 มี.ค. 2566

Big Cleaning Day อบต.หนองข่า 2566

(ผู้อ่าน 45 คน)

วันที่ 28 ต.ค. 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2565

(ผู้อ่าน 76 คน)

วันที่ 22 เม.ย. 2565

นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์นำเต้นแอโรบิคสัญจร

(ผู้อ่าน 166 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2564

โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ2564

(ผู้อ่าน 331 คน)

วันที่ 22 ธ.ค. 2563

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก

(ผู้อ่าน 359 คน)

วันที่ 25 ก.ย. 2563

โครงการบริการจัดการขยะภายในชุมชน ปี 2563

(ผู้อ่าน 330 คน)

วันที่ 3 ก.ย. 2563

สาวงามบ้านแต้

(ผู้อ่าน 312 คน)

วันที่ 20 ก.ค. 2563

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 287 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2563

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 263 คน)

วันที่ 3 มิ.ย. 2562

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 500 คน)

วันที่ 27 พ.ค. 2562

ควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 421 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 467 คน)

วันที่ 11 พ.ค. 2562

กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย

(ผู้อ่าน 423 คน)

วันที่ 26 มี.ค. 2562

โครงการชัยภูมิ

(ผู้อ่าน 416 คน)

วันที่ 19 ก.พ. 2562

โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"

(ผู้อ่าน 574 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 493 คน)

วันที่ 21 ต.ค. 2561

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

(ผู้อ่าน 591 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2561

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

(ผู้อ่าน 510 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2561

โครงการบริหารจัดกรขยะฯ อบต.หนองข่า

(ผู้อ่าน 494 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2561

งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้

(ผู้อ่าน 658 คน)

No results found

เลื่อนลง