โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 3 มิ.ย. 2562

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 41 คน)

วันที่ 27 พ.ค. 2562

ควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 47 คน)

วันที่ 22 พ.ค. 2562

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 11 พ.ค. 2562

กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย

(ผู้อ่าน 47 คน)

วันที่ 26 มี.ค. 2562

โครงการชัยภูมิ

(ผู้อ่าน 81 คน)

วันที่ 19 ก.พ. 2562

โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"

(ผู้อ่าน 175 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 110 คน)

วันที่ 21 ต.ค. 2561

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

(ผู้อ่าน 168 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2561

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

(ผู้อ่าน 176 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2561

โครงการบริหารจัดกรขยะฯ อบต.หนองข่า

(ผู้อ่าน 148 คน)

วันที่ 26 ก.ย. 2561

งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้

(ผู้อ่าน 236 คน)

No results found

เลื่อนลง