มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าชุมชนบ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ


วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:30น.
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายงานให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าชุมชนบ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ