มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2567    รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ 2566 16
  6 มี.ค. 2566    การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 108
  6 มี.ค. 2566    กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 43
  6 มี.ค. 2566    กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงี่ยนไข และวิธีการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ 50
  6 มี.ค. 2566    คำสั่งให้พนักงานตำบล ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ปี พ.ศ. 2565 65
  6 มี.ค. 2566    แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ 52
  6 มี.ค. 2566    ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 46
  6 มี.ค. 2566    ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๕ 50
  6 มี.ค. 2566    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุธณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 48
  6 มี.ค. 2566    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 50

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509519 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน