โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ดำเนินการฉีดยาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  บริเวณบ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ค., 4 มิ.ย., 10 มิ.ย. และ 13 มิ.ย. 2562