โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์


สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  จัดพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์  พร้อมมอบระบบประปาบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค และเปิดจุดจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง  ณ  ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  โดยมี  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี  มีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน