มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำรถดับเพลิงพร้อมด้วยพนักงานดับเพลิงออกระงับเหตุดับไฟป่า พื้นที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11


“ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า”
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00น.
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นำรถดับเพลิงพร้อมด้วยพนักงานดับเพลิงออกระงับเหตุดับไฟป่า พื้นที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้ประมาณ 80 ไร่