มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด อบต.หนองข่า ดำเนินการนำรถน้ำสูบน้ำจากอ่างกุดแซะ บ้านโนนศิลา หมู่ 9 รดน้ำต้นไม้ เพื่อรักษาบำรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า พร้อมนำรถน้ำ น


วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30น.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด อบต.หนองข่า ดำเนินการนำรถน้ำสูบน้ำจากอ่างกุดแซะ บ้านโนนศิลา หมู่ 9 รดน้ำต้นไม้ เพื่อรักษาบำรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า พร้อมนำรถน้ำ นำน้ำไปลงบ่อเลี้ยงกบ เขียด อึ่ง เพื่อรักษาระดับน้ำให้สมดุลกับระบบนิเวศ ณ วัดโพธิ์ไทร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ