โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก


นายอัมพร  เหง้ากอก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ได้นำ ข้าราฃการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันดินโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563