โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

องการบริหารส่วนตำบลหนองข่า


หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 36120

 

โทรศัพท์/โทรสาร 044-056-029


E-mail: adminNK@nongkha.go.th

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 20583 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน