มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ขัอบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 32
  28 ต.ค. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 65
  13 พ.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ 63
  13 พ.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ 109
  13 พ.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 89
  13 พ.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 56
  13 พ.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองข่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 69
  1 ต.ค. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 76
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509521 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน