มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการตลาดนัดสีเขียว ลดใช้ถุงพลาสติก ผักปลอดสารพิษ


“ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า”
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น.
นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการตลาดนัดสีเขียว ลดใช้ถุงพลาสติก ผักปลอดสารพิษ ณ ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า โดยนายซีกวน ฦาชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีท่านท้องถิ่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองข่า สมาชิกสภา อบต.หนองข่า ผอ.รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง และโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย การตลาด และเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลหนองข่า