มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนบ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7


“ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า”

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนบ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ