โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 19


อบต.หนองข่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ อปท. ภายในพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์  ครั้งที่ 19  โดยมี  อบต.โนนกอก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่  19-26 ธ.ค. 2562