โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการบริการจัดการขยะภายในชุมชน ปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการอบรมจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ รพ.สต.ของข่า และวันที่ 23 กันยายน ที่ รพ.สต.หนองแดง