โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกหมู่บ้านในตำบลหนองข่า เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ฯลฯ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564