มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2561    แผนดำเนินงานประจำปี 2562 28
  3 ม.ค. 2561    แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 25
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50305 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน