มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายซีกวน ฦๅชา (นายกอบต.หนองข่า) พร้อมนายทวิช ดีอินทร์ หัวหน้ากองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร


วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00น.
นายซีกวน ฦๅชา (นายกอบต.หนองข่า) พร้อมนายทวิช ดีอินทร์ หัวหน้ากองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองข่า หมู่ที่9 และหมู่ที่12 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ