โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 28/6/2562


การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยูมิ

ในศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะศึกษาดูงาน มาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสร้างสนามเด็กเล่นเพิ่มปัญญา ทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า