โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในวัด  โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ตามนโยบายของอำเภอเกษตรสมบูรณ์  ในวันที่ 11 และ  วันที่  17 พ.ค. 2562