มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบวาตภัย ต.หนองข่า จำนวน 4 ครัวเรือน


วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 ครัวเรือน มี หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน และ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 ครัวเรือน