มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


MOI Waste Bank Week กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable waste Bank)


MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จจัดตั้งธนาคารขยะครบทุก อปท. / กิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable waste Bank) ณ วัด สมบูรณ์ บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ,10 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ