มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 สภา อบต.

 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

       
       

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 20
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 22
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 23 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 24
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 25 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 26
       
       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 27 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 28
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50318 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน