มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ "หนองบัวแดงเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ


“ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายสรวัช สำมะลี นายอำเภอหนองบัวแดง มอบหมายให้ นายจตุพล รูปสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ "หนองบัวแดงเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาววนิษฐา ฦาปัญญา ท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน
ในการนี้ นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้นำทีมนักกีฬานักเรียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมทั้ง ภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอีก 9 แห่ง ได้แก่
- ทต.หนองบัวแดง
- อบต.กุดชุมแสง
- อบต.หนองแวง
- อบต.คูเมือง
- อบต.ถ้ำวัวแดง
- อบต.ท่าใหญ่
- อบต.นางแดด
- อบต.วังชมภู
- อบต. เจาทอง อ.ภักดีชุมพล
รวมเป็น 10 แห่ง มีประเภทการแข่งขัน ฟุตบอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,100 คน
ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนเหม่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ