โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


อบต.หนองข่า ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ในวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี นายอัมพร เหง้ากอก  นายก อบต.หนองข่า เป็นประธาน โดยมีผู้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประมาณ 300 คน