มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองข่า
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 พ.ค. 2562    สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 26
  14 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 28
  10 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 27
  8 ม.ค. 2562    ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 37
  7 ม.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 36
  7 ม.ค. 2562    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 30
  7 ม.ค. 2562    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 35
  12 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28
  7 ก.พ. 2561    การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 26
  15 ม.ค. 2561    การเปิดโอกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วม 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50322 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน