มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองข่า
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2567    รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5
  16 ต.ค. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 5
  12 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 17
  12 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ2566 15
  9 ต.ค. 2566    ขั้นตอนใช้บริการ E-SERVICE องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 9
  9 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่องสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ 6
  9 ต.ค. 2566    เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 1
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 20
  2 ต.ค. 2566    สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3
  10 เม.ย. 2566    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 93

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509499 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน