โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่รัฐบาลกำหนด   ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณ  หน้า กศน. ตำบลหนองข่า หมู่ที่ 1  ตำบลหนองข่า  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ โดยมี นายวรศิษย์  พุฒจีบ  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เป็นประธานในพิธี  มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 300 คน     เข้าร่วมปลูกต้นไม้  และ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย