มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.หนองข่า ตรวจ ATK พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นำโดยนายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า


วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในงาน KICK OFF ตรวจ ATK เพื่อค้นยหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ณ ที่ทำการ อบต.หนองข่า โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองข่า ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
#อบต.หนองข่า
#Facebookอบต.หนองข่า
#สายตรง044056028 อบต.หนองข่า