โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"


อบต.หนองข่า  ดำเนินโครงการ "ในน้ำมีปลา  ชาวประชามีสุข" ณ  ลานปฏิบัติธรรม  วัดโพธิ์ไทร  บ้านโนนศิลา  หมู่ที่ 9 

ในวันที่ 19  ก.พ. 62   วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในตำบลหนองข่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์  และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างมีส่วนร่วม อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการประชาอาสา    โดยมี  นายอัมพร  เหง้ากอก  นายก  อบต.หนองข่า เป็นประธาน  มีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ  80  คน