มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    รานงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) 10
  18 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14
  4 ต.ค. 2566    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 55
  2 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) 6
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 43
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 45
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 42
  28 ธ.ค. 2565    รายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 55
  22 พ.ย. 2565    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509465 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน