มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอัมพร  เหง้ากอก  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายสุเทพ   พาเก่าน้อย   นายวิจิตร   หนูหล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นายสุเทพ   จามิกรณ์  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50317 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน