มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567


"ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า"
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.30น.
นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้ นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการฝ่ายปกครอง /หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองทุกกอง/สมาชิก สภาฯ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผอ.กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองข่า ทั้ง7 โรงเรียน /หัวหน้าป่าไม้/ กลุ่มงานป้องกันไฟป่า/ประชาชนจิตอาสาตลอดจนพนักงานลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ป่าชุมบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่6 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ