มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์นำเต้นแอโรบิคสัญจร


วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 น. เวลา 16:00น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน (แอโรบิคสัญจร) ประจำปี 2565 ทั้งนี้ นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ ตลอดจนลูกจ้าง และ อสม.ประจำตำบล เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานกีฬาหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า