โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สำหรับสุนัขและแมว  ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน  ตั้งแต่วันที่  22 - 29 พ.ค. 2562