โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ2564


เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็นตลอดเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 

        เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบงาน และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรให้มากที่สุด