มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กองช่าง อบต.หนองข่า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7 และบ้านนาสมบูรณ์หมู่ที่ 6ต.หนองข่า


วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหัดชัยภูมิ มอบหมายให้ กองช่าง ลงพื้นที่ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยยางดำ หมู่ที่ 7 ต.หนองข่า และ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
#อบต.หนองข่า
#Facebookอบต.หนองข่า
#สายตรง044056028 อบต.หนองข่า