มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
     

 


   
  จ่าสิบโทสมพร เจริญฤทธิ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  
     
   
  นางประดับ   เหลื่อมทองหลาง  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  
     
     
นายเสน่ห์  ชิมสด นายประมวล  ริมประนาม นายทวืช  ดีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายภาณุวิชญ์  วิชยาคุณาสิน   นางสาววิมลศรี  แก้วขวาน้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50329 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน