โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ และหมู่ 3 บ้านท่าคร้อ     ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ และหมู่ 3 บ้านท่าคร้อ     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า      
 
 
 
 


พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์...

โครงการชัยภูมิ...

โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว...


พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์...

โครงการชัยภูมิ...

โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 16 ...

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี...
 
 
4 เม.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
29 ม.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
24 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีง...
4 ม.ค. 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
30 ม.ค. 2562 ทดสอบประกาศคำสั่ง
Loading...
 
18 เม.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ แล...
18 เม.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ แล...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า
15 มี.ค. 2562 ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง
15 มี.ค. 2562 ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 20563 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน