มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120-08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008-อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว บ้านโจด หมู่ที่ 12     ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120 - 08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008 - อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว บ้านโจด หมู่ที่ 12     ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม สายหนองแจ้งห้วยกุดแซะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5      
 
 
 

อบต.หนองข่าร่วมกับ รพสต.หนองแดง ออกติดตามเยี่ยม ช่วยเหลือ เด็กพิการตั้งแต่กำเนิดที่บ้านโจด ม.12 // ออกมอบรถโยกสำหรับผู้พิการ ที่บ้านกุดจิก ม.8 // ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยฟอกไต พร้อมนำเครื่องผลิตออกซิเจ...

ถวายเพล น้ำปานะ ตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ...

นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง...

อบต.หนองข่าร่วมกับ รพสต.หนองแดง ออกติดตามเยี่ยม ช่วยเหลือ เด็กพิการตั้งแต่กำเนิดที่บ้านโจด ม.12 // ออกมอบรถโยกสำหรับผู้พิการ ที่บ้านกุดจิก ม.8 // ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยฟอกไต พร้อมนำเครื่องผลิตออกซิเจ...

ถวายเพล น้ำปานะ ตามโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ...

นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่าง...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า แทนตำแหน่งที่ว่าง ...

โครงการส่งเสริมคุณค่าจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกติดป้าย เตือนภัย “ระวังเด็กจมน้ำ” ในช่วงปิดเทอม บริเวณอ่างเก็บน้ำ ในตำบลหนองข่า...

“การประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย ในตำบลหนองข่า”...

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า อบต.หนองข่า...
 
 
 
0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก" อบต.หนองข่า
โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 อบต.หนองข่า ประจำปี 2566
ขบวนแห่ วิวาห์อึ่ง "โครงการคืนความรักสู่ธรรมชาติ" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
วิวาห์อึ่ง หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 อบต.หนองข่า
15 ม.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรา...
10 ต.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ป...
9 ต.ค. 2566 เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
12 มิ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
3 เม.ย. 2566 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565
31 มี.ค. 2566 รายงานสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
14 พ.ย. 2566 ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน ก...
14 พ.ย. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้อ...
4 ต.ค. 2566 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17 ก.ค. 2566 เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ก.ค. 2566 ประกาสการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่...
Loading...
 
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง...
1 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ...
24 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ...
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร (น...
18 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิ...
26 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม สายหนองแจ้งห้วยกุดแ...
25 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านโจด หมู่...
24 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
9 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนธาตุ ถึ...
5 เม.ย. 2567 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้าน...

 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงาน อบต.
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. ดำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 526700 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน