มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 262/2562     คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 263/2562     คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 264/2562      
 
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับปฐมวัยและอนุบาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองข่าว ประจำปี 2562...

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 28/6/2562...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” ลอกคลอง สร้างบ้านผู้ยากไร้ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ที่สาธารณประโยชน์...

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ...


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับปฐมวัยและอนุบาลในเขตพื้นที่ตำบลหนองข่าว ประจำปี 2562...

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 28/6/2562...

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” ลอกคลอง สร้างบ้านผู้ยากไร้ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ที่สาธารณประโยชน์...

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ...

ควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย...

พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์...
 
 
4 เม.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
29 ม.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
24 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีง...
4 ม.ค. 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
30 พ.ย. 542 abdou
25 มิ.ย. 2562 คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 262/2562
25 มิ.ย. 2562 คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 263/2562
25 มิ.ย. 2562 คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 264/2562
24 มิ.ย. 2562 คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 209/2562
19 มิ.ย. 2562 คำสั่ง อบต. หนองข่า ที่ 243/2562
Loading...
 
18 เม.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ แล...
18 เม.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ แล...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
11 มิ.ย. 2562 ก่อสร้างห้องน้ำประจำศูนย์ อปพร.อบต.หนองข่า
11 มิ.ย. 2562 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า
15 มี.ค. 2562 ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50314 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน