โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” ลอกคลอง สร้างบ้านผู้ยากไร้ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ที่สาธารณประโยชน์


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา พัฒนา คู คลอง” ลอกคลอง สร้างบ้านผู้ยากไร้ และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ที่สาธารณประโยชน์  ห้วยกุดแซะ  และ บริเวณเมรุ บ้านโนนศิลา หมูที่ 9  มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  ประมาณ  300 คน