โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญชวนชาวชัยภูมิ แต่งกายเพื่อแสดงถึงวัฒธรรม และอัตลักษณ์ของความเป็นไทย


             ด้วยจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่า มีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ โดยการแต่งกายผ้าไทย เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นคนชัยภูมิ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานสวมใส่ผ้าไทยในการปฏิบัติงาน และใช้ชีวิตประจำวัน ๑๐๐ เปอร์เซ็น ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแพร่หลาย และเกิดการอนุรักษ์สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

             เพื่อให้นโยบายการส่งเสริมผ้าไทยดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านและบุคคลากรในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย "นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย" ทุกวันศุกร์ และวันพระ ดังนี้

วันศุกร์  หญิง  สวมใส่ผ้า ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ หรือลายอัตลักษณ์พื้นถิ่นสวยงาม และเหมาะสม และ นุ่งซิ่น

           ชาย  สวมใส่เสื้อผ้าไทย และมีผ้าขาวม้าคาดเอว

วันพระ  หญิง  สวมผ้าซิ่นโทนสีอ่อน เสื้อสีขาวลายลูกไม้

           ชาย  สวมใส่เสื้อผ้าไทยสีขาว ผ้าขาวม้าคาดเอว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไม้