มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมหารือติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อบต.หนองข่า


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประชุมหารือในการติดกล้อง CCTV (กล้องวงจรปิด) เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนหนองข่า