โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 16


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 16   เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและประชาชนในตำบลหนองข่า  ในวันที่  20 - 22  พ.ย. 61   โดยมีนาย  ณัฐวัฒิ  ถุนนอก  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน