โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์  ครั้งที่ 2  ณ  ลานพระราชวังดุสิต  ในระหว่างวันที่  13 - 15  มกราคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน และ พนักงานเจ้าหน้าที่  จำนวน  50  คน