มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 21
  1 ต.ค. 2561    สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 106
  4 ก.ย. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 10
  2 ส.ค. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2561 9
  3 ก.ค. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 11
  4 มิ.ย. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 11
  18 พ.ค. 2561    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 9
  3 พ.ค. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 9
  2 เม.ย. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 8
  2 มี.ค. 2561    สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 32939 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน