มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รายงานความคืบหน้าซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตำบลหนองข่า


วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เป็นกำลังใจ และ รายงานความคืบหน้า งบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ บ้าน นางทองใบ เสาร์วิจิตร หมู่ที่ 6 บ้านนาสมบูรณ์ งบประมาณทั้งสิ้น 22,500.50 บาท