มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


"โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00น.
นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี "โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บริหารจัดการโครงการโดยนางสาววิมลศรี แก้วขวาน้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองข่า
โดยมีคณะผู้บริหาร/ ประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ /ผู้อำนวยการทุกกอง พนักงาน/ลูกจ้าง /กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ อาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการครั้งนี้