มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม  2565 เวลา 08:30น. นายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ณ อ่างเก็บน้ำวังแก บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 โดยมี หน่วยงานที่เข้าร่วมในการปลูก ครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร อบต.หนองข่า พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสาตำบลหนองข่า ทุกหมู่บ้าน /คณะครูโรงเรียนบ้านฉนวน /หน่วยพิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขต4 ฉนวน/สมาชิกสภา อบต.หนองข่า / ผู้ใหญ่บ้าน  และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
 หน่วยรถ EMSเคลื่อนที่ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ