มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น.
นายวิชัย หลักม่วง ประธานสภาฯอบต.หนองข่า เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
โดยมีนายซีกวน ฦๅชา นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหนองข่า คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาฯทั้ง 12 หมู่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้