โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


เพื่อสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ และไมีมีเจ้าของ และทำการขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อให้สัตว์ได้รับการดูแล และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า