โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 11
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 10
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 9
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 9
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 10
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 4
  31 ม.ค. 2562    ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 4
  31 ม.ค. 2562    โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.3 4
  31 ม.ค. 2562    โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.3 4
  31 ม.ค. 2562    โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.3 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 15122 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน