โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2561    ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยกุดแซะ บ.ท่าคร้อ ม.3 19
  6 พ.ย. 2561    ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยกุดแซะ บ.ท่าคร้อ ม.3 21
  6 พ.ย. 2561    ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยกุดแซะ บ.ท่าคร้อ ม.3 21
  6 พ.ย. 2561    ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองห้วยกุดแซะ บ.ท่าคร้อ ม.3 21
  6 พ.ย. 2561    ราคาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ.โจด ม.4 22
  6 พ.ย. 2561    ราคาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ.โจด ม.4 18
  6 พ.ย. 2561    ราคาซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ.โจด ม.4 18
  27 ก.ย. 2561    ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 59
  14 ก.ย. 2561    ทดสอบประกาศราคากลาง 89
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 8436 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน