มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2562    ก่อสร้างห้องน้ำประจำศูนย์ อปพร.อบต.หนองข่า 26
  11 มิ.ย. 2562    ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ทำการของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 26
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า 75
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า 67
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางโครงการก่อสร้างโมมุงหลังคาทางเดินภายใน ศพด.อบต.หนองข่า 61
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง 55
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง 55
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง 43
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง 45
  15 มี.ค. 2562    ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฏิบัติงานกองช่าง 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50339 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน