มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2567    ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแมินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 5
  31 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันดินสระหลวงและทำสปิงเวย์ หมู่ที่ 4 16
  12 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโจด หมู่ที่ 4 สายที่ 1 จากบ้านนายธชย สุวรรณชาติ ถึงบ้านนายพิสันต์ ขีดโนนโจด สายที่ 2 จากนานายมนเทียร ลีแวง ถึงนานายกัณหา สนธิ 7
  12 ม.ค. 2567    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรายในเขตตำบลหนองข่า 9
  22 ธ.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 สายลำห้วยยางดำ 8
  13 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-017 สายสระเหนือ บ้านโจด หมู่ที่ 12 บ้านโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59
  12 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-021 สายข้างสถาบันสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 171
  6 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโคกน้อย - อ่างเก็บน้ำวังแก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-23 หมู่ที่ 3 บ้านท่อคร้อ ตำบลหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54
  22 มี.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโดมมุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 82
  27 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.120-019 สายหนองขี้เหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1 89

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509541 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน