มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 29
  10 ต.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 67
  9 ต.ค. 2566    เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 18
  12 มิ.ย. 2566    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 167
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565 96
  31 มี.ค. 2566    รายงานสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 135
  29 มี.ค. 2566    รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตราฐานทางจริยะธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานทุกคน 117
  27 มี.ค. 2566    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 208
  20 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 97
  24 ก.พ. 2566    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง 76

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509515 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน